ALSANA - Pracovná Zdravotná Služba (PZS)
  spacer image
tooltitle tooltitle
tooltile tooltile

Vedúci lekár PZS

MUDr. Jitka Balcárková

portrét    

Vzdelanie

Diplom E 34647
Doktor medicíny (MUDr.)
Univerzita Palackého v Olomouci


Diplom 652 42 - P
Všeobecné lekárstvo I. stupňa


Diplom D 01204
o špecializácii v špecializačnom odbore: všeobecné lekárstvo


Diplom D 03005
o špecializácii v špecializačnom odbore: služby zdravia pri práci (licencia)


Od 10. 12. 2008 zaradená do špecializačného štúdia v subšpecializačnom odbore: Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia.


 
spacer image